Restwarmte van datacenters inzetten

Liandon één van de organisators conferentie Datacenter & Restwarmte op 10 oktober 2017

Liandon organiseert met de Dutch Datacenter Association en USG Engineering op 10 oktober de Datacenter & Restwarmte conferentie. Op deze Dag van de Duurzaamheid staan we stil bij restwarmte. Hoe kunnen we de groene restwarmte van datacenters hergebruiken voor het verwarmen van huizen, kantoren en kassen?

Waarom deze dag?

Restwarmte van datacenters biedt Nederland kansen om de energietransitie te versnellen. Veel van de stroom die datacenters verbruiken wordt namelijk omgezet in warmte. Deze warmte kan worden hergebruikt om huizen, kantoren en kassen te verwarmen, zoals bij de High-Tech Campus in Eindhoven. Hiermee halen we onze CO2 doelen eerder, versnellen we de energietransitie en hoeven we minder gas te winnen. Tot nu toen werd nog nauwelijks gebruik gemaakt van deze gratis warmte. Liandon Energy Consulting is als ontwikkelaar van duurzame energietechnologie en betrouwbare procesautomatisering de partij bij uitstek om de omzet naar restwarmte van datacenters te faciliteren.

Kennis delen

De Datacenter & Restwarmte conferentie heeft een duidelijk doel voor ogen: het bevorderen van de energietransitie door bestaande restwarmte projecten te versterken en nieuwe initiatieven in gang te zetten. Dat doen we vooral door kennisdeling. We presenteren onze restwarmte projecten en laten de deelnemers hun best practices en lessons learned delen. Ook wordt een kundig panel aan een vragenvuur onderworpen. Daarnaast is er voor deelnemers voldoende gelegenheid om kennis te maken en het gesprek met elkaar te voeren. Als mooie mijlpaal wordt tijdens de conferentie een kennisplatform gelanceerd. Door kennis te delen kunnen we een verdere verduurzaming van de digitale sector realiseren en gaan we richting een circulaire economie.

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor iedereen die deelneemt in restwarmte project of van plan is dit in de nabije toekomst te doen: datacenters, uitbaters en bouwers van warmtenetten, Investeerders, overheid, warmteafnemers. Liandon, Dutch Datacenter Association en USG Engineering kijken uit naar zo veel mogelijk deelnemers. Let wel, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, reserveer daarom hier alvast uw plek. De conferentie vindt plaats in Almere, start om half twee en eindigt om vijf uur.

Vragen?

Neem contact op met Nico van Egmond