1/2 Realisatie van het warmtenet

Aanleg Warmtenet Hengelo in volle gang

Binnen Liandon is het team Warmte Koude Procestechniek, op dit moment druk bezig met het warmtenet in Hengelo. In dit project wordt restwarmte van AkzoNobel, welke anders afgevoerd zou worden in het Twentekanaal, gebruikt voor de lage temperatuurverwarming van bedrijven en huizen.

Via warmtepompen wordt de restwarmte opgewaardeerd tot ca 75 oC voor de hoog temperatuur systemen en tapwater. De warmte wordt door middel van een industriële installatie onttrokken aan het proces van AkzoNobel . In een voormalige brandweerkazerne van AkzoNobel is een pompstation gerealiseerd. Vanuit dit pompstation wordt het water onder andere. de stad in gepompt. Uiteindelijk komen er in totaal 8 NH3 Warmtepompen met ieder een thermisch vermogen van 1000kW.

Liandon heeft deze installaties ontworpen waarna de leveranciers (MVOI, Engie, Modderkolk, Aannemingsbedrijf Peters) de realisatie voor hun rekening namen. Na een bouwperiode van ongeveer acht maanden en een periode van intensief testen wordt nu de gehele installatie gereed gemaakt voor operationeel gebruik.

Vanuit de behoefte om CO2 uitstoot te reduceren adviseert en realiseert Liandon van idee tot aan uitvoering. Binnenkort wordt deze installatie overgedragen aan onze opdrachtgever Warmtenetwerk Hengelo, een dochteronderneming van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. In september dit jaar volgt nog een uitbreiding in de noordelijke richting van de stad, welke medio 2018 gereed zal zijn.

Met dit project hebben we een mooie invulling gegeven aan onze gemeenschappelijke doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren.

Ook interesse? Neem contact op met Lammert van Wijk, manager van het team Warmte Koude Procestechniek