Bliksemdraden boven operationeel station Rilland succesvol verwijderd

In opdracht van Tennet heeft Liandon op 150kV station Rilland de bliksemdraden verwijderd. Vanwege het belang van dit station voor de energielevering van de provincie Zeeland was het niet mogelijk het station volledig vrij te schakelen. In plaats daarvan heeft Liandon, in samenwerking met TenneT en DNW Groep, een werkmethodiek uitgewerkt waarmee veilig gewerkt wordt en het station Rilland operationeel kon blijven.

Station operationeel ondanks werkzaamheden

Afgelopen jaar heeft Liandon in samenwerking met Van Gelder, Prysmian en Joulz een deel van de bovengrondse 150kV lijnverbinding tussen Goes en Rilland ondergronds aangebracht en de 50 jaar oude masten gesloopt. Dit om ruimte te maken voor de bouw van een nieuw 380kV hoogspanningsstation vlakbij Rilland (op de grens tussen Brabant en Zeeland). De mast op het 150kV station kon destijds niet verwijderd worden omdat de aan de mast gekoppelde bliksemdraden over het station liepen. Deze bliksemdraden zijn nu verwijderd en de mast is gesloopt.

Om alles veilig te kunnen uitvoeren moest het station Rilland volledig spanningsloos worden gemaakt. Dit zou betekenen dat delen van provincie Zeeland tijdelijk in het donker zouden zitten. Om dit te voorkomen zijn de beide railsystemen van het station ter plaatse van de werkzaamheden “gebypassed” door een noodkabel . De verbinding naar Zeeland is hierdoor operationeel gehouden.

Om een veilige werkplek te creëren is een steiger constructie gebouwd over de noodverbinding. De bliksemdraden zijn vervolgens geknipt en afgespannen op nieuw geplaatste bliksempieken. Hierna kon het overige gedeelte van de draad naar de mast op het station en de mast zelf, verwijderd worden.

Het aanleggen van een noodkabel klinkt wellicht voor de hand liggend en logisch. Het feit is dat het voor deze toepassing nooit eerder is gedaan. De aanleg vraagt om een zeer complex ombouwplan om de noodzakelijke functionaliteiten van het station op een veilige manier over te kunnen nemen . Deze ombouw is voor dit project voor de eerste keer volledig uitgewerkt en nu dus succesvol in praktijk gebracht.

Veiligheid voorop door middel van 3D inmeting

De voornaamste zorg was vanzelfsprekend hoe de werkzaamheden veilig uitgevoerd konden worden. Het werken op een stations met de veelheid aan componenten en obstakels is risicovol. Om een volledig en up to date beeld te hebben van de situatie op het station is, in samenwerking met Fugro, het station volledig digitaal ingemeten en uitgewerkt in een 3D model.  Met dit 3D model is het station tot in detail digitaal beschikbaar. Hiermee kunnen we op afstand door het station ‘wandelen’ en kijken in SiteSPOT (een systeem vergelijkbaar aan Google Earth / Globespotter). Voor onze engineers en sitemanager is het hierdoor mogelijk alle werkplannen zeer nauwkeurig uit te werken. Zo kon bijvoorbeeld voor het hijsplan heel nauwkeurig en snel de opstelplaatsen en draaicirkels worden vastgesteld.

Een blauwdruk voor toekomstige stations werkzaamheden

Het doel van dit pilot project was om, bij een succesvolle voltooiing, dit op meerdere stations toe te kunnen passen. Het biedt immers kansen om de impact van werkzaamheden op het toch al zwaar belastte net te beperken. Nu het project is voltooid kan gesteld worden dat het succesvol is verlopen. Een succesvolle en constructieve samenwerking met TenneT en een succesvolle en veilige realisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat de gekozen werkwijze mogelijkheden biedt voor toekomstige stations werkzaamheden. Daarnaast vergroot het 3D model het inzicht in de bestaande assets en is het mogelijk een eenvoudigere vertaalslag naar engineering te maken.