Combineren aansluitingen voor snellaadstations en zonnepanelen kan veel voordeel opleveren

Combineren aansluitingen voor snellaadstations en zonnepanelen kan veel voordeel opleveren

Hoe kan de groeiende vraag naar stroom voor snellaadstations en de wens om meer duurzame stroom op te wekken op Rijksgronden worden gecombineerd? Qirion Energy Consulting, onderdeel van Alliander, onderzocht de vraag voor Rijkswaterstaat. Het onderzoek toont aan dat tot 50% op kosten en materialen kan worden bespaard door elektriciteitsaansluitingen voor snellaadstations en zonnepanelen te combineren.

Langs de rijkswegen worden in sneltreinvaart snellaadstations voor elektrische auto’s aangelegd. TNO berekende dat er in 2030 zo’n 2.900 stations zullen zijn, waarvan 115 voor elektrische vrachtauto’s. Daarnaast streeft Rijkswaterstaat (RWS) naar meer duurzame opwek op Rijksgronden naast snelwegen. Met zijn kennis en kunde van het energienet onderzocht Qirion Energy Consulting voor RWS hoe de groeiende vraag naar stroom voor snelladers en het opwekken van duurzame energie op Rijksgronden kan worden gecombineerd.

Combineren

De analyse van Qirion Energy Consulting leverde een verrassende bevinding op. Het combineren van een elektriciteitsaansluiting voor een snellaadstation en zonnepanelen, die zich dicht bij elkaar in de buurt bevinden, is goedkoper te realiseren dan twee aparte aansluitingen. Er kan tot 50% worden bespaard op kosten en materialen. Bijvoorbeeld omdat er minder kabels worden gelegd. Zo kan het laadstation en zonnepark nog sneller worden gerealiseerd. Het advies van Qirion aan RWS is om de bevindingen te toetsen in proefprojecten.

Opslag van energie

Het onderzoek laat ook zien dat na 2030 opslag van energie mogelijk is. De opgewekte energie van de zonnepanelen wordt opgeslagen en ingezet voor ladende auto’s bij de snellader. Zo worden pieken op het net voorkomen en het aandeel lokaal opgewekte energie voor de snelladers vergroot. Verder kan slim laden  – het verzetten van laadmomenten naar tijdstippen waarop de stroomvraag lager is – voor meer ruimte op het net zorgen.

Vol net

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol raakt. Daarom breidt netbeheerder Liander het net op veel plaatsen uit. Daarbij helpt het als de netbeheerder zo vroeg mogelijk inzicht krijgt in de plannen van exploitanten van snelladers en zonneparken. Het advies van Qirion Energy Consulting aan RWS is om samen met netbeheerders te zoeken naar mogelijkheden om eerder te kunnen acteren op ontwikkelingen en tijdig voldoende ruime op het net te creëren. Daarbij helpt het bijvoorbeeld dat aanvragen voor elektriciteitsaansluitingen niet apart, maar gebundeld worden ingediend. Op deze manieren kan Liander op tijd ruimte op het net creëren.

Benieuwd naar het onderzoeksrapport? Lees ‘m hier.