Een logische samenwerking

TenneT, Sweco en Liandon bundelen krachten voor uitbreiding en verduurzaming netwerk

Tennet is de beheerder van ons hoogspanningsnet in Nederland. Met 20.000 kilometer aan verbindingen, lijnen en kabels en ongeveer 450 stations zorgen zij ervoor dat bij 41 miljoen mensen het licht brandt. Om te zorgen dat het bestaande netwerk geschikt is voor de energietransitie moet het netwerk vernieuwd en de capaciteit uitgebreid worden met waarborging van de veiligheid. TenneT heeft Sweco en Liandon met een raamcontract als partner geselecteerd om samen te bezien waar en hoe hoogspanning optimaal in te kunnen passen en om met elkaar een locatie of tracé te vinden welke op het meeste draagvlak kan rekenen.

Klaar voor de toekomst
TenneT is op dit moment in Nederland bezig met vijf grote capaciteitsuitbreidingprojecten, waarvoor hoogspanningsmasten en -stations gebouwd moeten worden. Bij deze ontwikkelingen spelen de omgeving, techniek en planologie een grote rol. Ingenieursadviesbureau Sweco en Liandon ondersteunen TenneT hierbij met een integrale aanpak.

Als eerste brengen TenneT, Sweco en Liandon goed in kaart wat er gebouwd moet worden en wat daarvoor nodig is. De nieuwe Omgevingswet vraagt expliciet om aandacht voor en participatie vanuit de omgeving. Freek Braakman, Strategisch inkoper bij TenneT vertelt hoe ze dat doen: “We gaan met zo veel mogelijk betrokken partijen de dialoog aan over het nut en de noodzaak van het project, vertellen wat er moet gebeuren en zoeken samen naar de beste oplossing. Immers, uitbreiding van het net is niet alleen nodig voor de energietransitie maar ook om de leveringszekerheid te kunnen garanderen.”

Een logische samenwerking
TenneT gaat partnerships aan met marktpartijen die zich willen ontwikkelen en waarmee ze gemeenschappelijke doelen hebben wat betreft de energietransitie. Van ingenieurs tot planologen, en van ontwerpers tot bouwers. Sweco en Liandon passen perfect in dit plaatje.

Femke Haest-van Benthem, Contractmanager en hoofd afdeling Bodem bij Sweco: “Gezien onze eerdere succesvolle samenwerking was het voor mij een logische stap om de handen met Liandon ineen te slaan. Ik kijk er naar uit om samen Tennet te helpen bij het realiseren van een duurzame toekomstbestendige energie-infrastructuur waar Nederland blij mee is.”

Karin van der Ploeg, manager Ruimte & Recht bij Liandon: “Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met als resultaat een zeer tevreden opdrachtgever.”