Impact coronavirus op werkzaamheden Qirion

Impact coronavirus op werkzaamheden Qirion

Bij Qirion houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid. Wat dat voor u betekent, leest u hier.

Qirion blijft werkzaamheden aan het energienet uitvoeren. De rijksoverheid heeft de energiesector aangewezen als een vitale sector. De energievoorziening moet in stand blijven. Al het noodzakelijke werk dat we kunnen doen, blijven we daarom doen. De overige werkzaamheden aan de energienetten, zoals uitbreiding van het net, gaan ook door, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Zo werken aan een betrouwbare en veilige energievoorziening.