1/2 Zeeland ademt!

Liandon Energy Consulting finalist in de prijsvraag voor Energielandschap van de Toekomst

Liandon Energy Consulting is samen met partners door naar de finale ronde van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Zij doet dat zowel voor het stedelijke gebied Zwolle als voor het waterlijke gebied van de Zeeuwse zoute wateren.

Liandon EC heeft dit resultaat bereikt door in twee teams op inspirerende wijze samen te werken met externe partners. Connected Naoberhoods is de titel van de stedelijke inzending. In zogenaamde energiecorridors vindt de koppeling plaats tussen energietransitie en stedelijke vraagstukken waarmee het essentiële ruimtelijke elementen zijn voor het stedelijk energielandschap van de toekomst. De inzending voor de Zeeuwse zoute wateren draagt de titel Zeeland ademt!. Energiereservoirs in de vorm van ringvormige eilanden slaan hernieuwbare energie op voor gebruik ’s nachts en ’s winters door huishoudens en industrie.

De prijsvraag Energielandschap van de toekomst richt zich op drie locatie specifieke toepassingsgebieden in waterlijk, stedelijk en landelijk gebied.

Connected Naoberhoods
Connected Naoberhoods is een idee om bij te dragen aan het realiseren van de ambities van Zwolle om in 2050 energieneutraal te zijn. Energiecorridors verbinden de ommelanden, waar grootschalige opwek plaatsvindt, met de verschillende stadsdelen waar veel energie gebruikt wordt. Via de corridors breidt de binnenstad naar buiten toe uit met economische en sociale kansen, een gezond leefklimaat en ruimtelijke kwaliteit.

Het idee Connected Naoberhoods is ontstaan uit de samenwerking met partners Posad en Generation.Energy, onder leiding van Liandon Energy Consulting. Combinatie van expertises op het gebied van energietechniek, stedenbouwkundige ontwikkeling en energieplanologie heeft tot dit innovatieve plan geleid.

Zeeland ademt!
Zeeland ademt! is een idee dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Het water binnen de ringvormige eilanden wordt ingericht met zoet-zoutwaterbatterijen met behulp van flexibele zakken waarin bij opladen zoet en zoutwatervolumina worden gevormd uit brak water. De ringvormige eilanden worden natuurinclusief uitgevoerd. Andere functiecombinaties zoals energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur zijn mogelijk. De eilanden geven een luchtig en weids landschapsbeeld.

Het idee Zeeland ademt! is ontstaan uit een samenwerking tussen Feddes/Olthof landschapsarchitecten, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver/Droeze en Energy Indeed, eveneens onder leiding van Liandon Energy Consulting. Bij dit plan zijn expertises op het gebied van energietechniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijk ontwerp en ecologie gecombineerd tot een uitdagende visie voor de Zeeuwse zoute wateren.

Beide inzendingen zijn, evenals de andere inzendingen, hier te lezen.
Stedelijk Zwolle
Zeeuwse zoute wateren

De consortia werken in de finale ronde hun ideeën uit tot een structuurontwerp met een uitvoeringsstrategie. Voor deze ronde zijn zowel voor het stedelijke Zwolle als voor de Zeeuwse zoute wateren nog twee andere consortia geselecteerd. Het resultaat van de prijsvraag, met bekendmaking van de winnaars, vindt op 31 januari 2019 plaats.

Meer weten?
Neem contact op met onze consultant Carla Roghair.