Boring Ultra Diepe Geothermie

Omgevingsmanagement van groot belang bij Ultradiepe Geothermie

In Renkum is al meer dan 100 jaar de papier- en kartonfabriek Parenco gevestigd. Voor het produceren van papier en karton is veel warmte (stoom) nodig. De benodigde stoom wordt nu voor de helft opgewekt door water te verwarmen met aardgas, de andere helft met biomassa. Het consortium Parenco, Alliander DGO, QNQ en Vito onderzoekt gezamenlijk de mogelijkheden voor verduurzaming van zowel het productieproces als de warmtevraag uit de regio.

Het onderzoek richt zich op het verkennen van de mogelijkheden van Ultra Diepe Geothermie (UDG). Met de hitte/stoom  uit de diepe ondergrond (een put van meer dan vier kilometer diep) bespaart het productieproces van Parenco veel CO2 . Daarnaast kan de restwarmte van het productieproces gebruikt worden in een regionaal warmtenet. Hiermee draagt de diepe put bij aan de verduurzaming van de gehele regio.

Meer dan vier kilometer diep de grond in!
Ultra Diepe Geothermie is in Nederland nog niet toegepast. Er zijn wel verschillende geothermieprojecten, voornamelijk bij tuinders/kwekerijen, maar die gaan niet dieper dan vier kilometer. Op meer dan vier kilometer diepte is het water in de aarde warm genoeg om te gebruiken als stoom in het productieproces van Parenco. Voor het productieproces van Parenco is 180 graden stoom nodig. De kennis over de ondergrond op meer dan vier kilometer diepte is er echter nog niet.

Op 19 juni 2017 is de Green Deal Ultradiepe Geothermie ondertekend door de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu, Energie Beheer Nederland (EBN), TNO en zeven consortia van bedrijven. Met het ondertekenen van de Green Deal ondersteunt EZ het consortium ten eerste bij het delen van kennis met de partijen in andere regio’s in Nederland die ook onderzoek doen naar UDG. Ten tweede neemt EZ 50% van de voorbereidende kosten voor haar rekening. Alle deelnemende partijen streven naar het behalen van synergie voordelen. Vanuit de Green Deal UDG is een pilot UDG opgezet waarvoor zeven consortia ,waaronder Parenco/AllianderDGO/QNQ/Vito zijn uitgekozen. EBN neemt de regie van de pilot voor haar rekening. Doel van Green Deal is het stimuleren van UDG projecten in Nederland. Vanuit EZ/EBN is duidelijk uitgesproken dat UDG op lange termijn nodig is in Nederland om klimaatdoelstellingen te behalen. Van de zeven projecten zullen uiteindelijk drie projecten tijdens het gehele project financiële ondersteuning krijgen.

Communicatie en participatie een must
Liandon Energy Consulting is gevraagd om een communicatie- en participatieplan maken voor dit unieke warmteproject. Ook zal Liandon voor dit project het omgevingsmanagement verzorgen.

Op basis van de resultaten van een tweetal door Liandon georganiseerde workshops is het communicatie- en participatieplan voor UDG gemaakt. Betrokkenen van de regiegroep Vallei Warmte (bedrijven en organisaties die in de toekomst gebruik gaan maken van het warmtenet) en belangenverenigingen kregen op deze wijze al in een vroeg stadium een stem in het project. Het plan is gezamenlijk met alle andere stukken verzonden naar het ministerie van Economische Zaken om in aanmerking te komen voor de pilotstatus. De omgevingsmanager van Liandon adviseert en werkt nauw samen met de business ontwikkelaar van Alliander DGO in dit project.

Liandon heeft ruime ervaring met stakeholdermanagement en communicatie voor energieprojecten. De consultants van Liandon zijn op de hoogte van de techniek en vertalen de technische aspecten naar de omgeving en de stakeholders. Hiermee dragen de consultants van Liandon bij aan de realisatie van de energietransitie.