Onderzoek naar tijdelijke gasafsluiting met foam

In opdracht van Liander onderzoekt Qirion samen met aannemer Van Voskuilen een methode om gasleidingen efficiënter en goedkoper af te sluiten. Dit zogenaamd foamen van gasleidingen heeft als grootste voordelen dat het werk door minder mensen kan worden gedaan.

Het foamen is een techniek die al langer in Frankrijk en Engeland wordt toegepast. Door gasleidingen te vullen met foam, wordt de leiding volledig gasdicht gemaakt. In de meterkast wordt de aansluiting met een dop afgesloten en de gasmeter verwijderd. Als alle huizen afgesloten zijn, kunnen de aansluitleidingen samen met de hoofdleidingen allemaal tegelijkertijd verwijderd worden. Deze techniek willen we alleen toepassen in wijken die gepland staan om op korte termijn van het aardgas af te gaan. We doen dat alleen in die wijken, omdat we geen leidingresten (afval) in de grond willen en mogen achterlaten.

Zoeken naar alternatieven

Uit het Klimaatakkoord volgt dat Nederland van het aardgas af wil. Gemeenten stellen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vast waarin de volgorde staat welke wijk wanneer van het gas afgaat. Verwacht wordt dat alle gasnetbeheerders in Nederland samen tot 2050 circa 200.000 tot 220.000 gasaansluitingen gaan afsluiten en verwijderen. Het merendeel zal op wijkniveau gebeuren. Door bijvoorbeeld de overstap naar (stads)warmte of warmtepompen in een wijk.

Qirion is altijd op zoek naar nieuwe technologieën die een duurzame toekomst mogelijk en betaalbaar maken. Bij het zoeken naar een methode voor het grootschalig afsluiten en verwijderen van gasaansluitingen is gekeken naar efficiënte en betaalbare oplossingen. Het foamen dat nu door Qirion met Van Voskuilen als methode onderzocht wordt, heeft de volgende voordelen:

  • Omdat in eerste instantie geen graafwerk voor het verwijderen van de aansluitleiding nodig is, kan het werk door één persoon worden uitgevoerd
  • Vervolgens kan de gehele aardgasinfrastructuur inclusief aansluitleidingen in één keer worden verwijderd.
  • De omwonenden ondervinden minder overlast, omdat de grond maar één keer open hoeft

Pilot

De techniek wordt de komende tijd via een pilot verder onderzocht en getest. Hierna wordt bekeken of het op grotere schaal in een wijk kan worden toegepast.