Drukte in de ondergrond

Ook in de ondergrond is relatiebeheer belangrijk!

Onze collega Ruth Bolhuis, jurist omgevingsrecht geeft in NGinfraMagazine haar mening over de nieuwe Omgevingswet en de effecten hiervan voor de infrabeheerders. De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt, geeft decentrale overheden meer afwegingsruimte.
Dit vindt Ruth positief: “Lokale betrokkenheid is van groot belang bij het realiseren van onze projecten. Het wordt steeds drukker in de ondergrond. Een integrale afweging van onze opgaven, zowel boven als onder de grond is belangrijk voor het creëren van draagvlak bij alle stakeholders. Een voorbeeld is het landschappelijk inpassen van stations.”

Collega’s van het team Ruimte&Recht werken dagelijks aan dergelijke opgaven. Naast kennis van zaken op het gebied van publiek- en privaatrecht zorgen zij ook voor actieve betrokkenheid van de omgeving bij het realiseren van projecten in het ruimtelijke domein.

Ruth: “Komende jaren vinden wetswijzigingen plaats die effect hebben op de manier waarop wij onze projecten voorbereiden en realiseren.  Relatiebeheer is daarbij de sleutel. De wijze waarop dat gebeurt is per project verschillend. Dat maakt het werk voor mij uitdagend!”

Het volledige artikel kun je in het NGinfraMagazine lezen