1/2 Zeeland ademt!

Qirion tweevoudig finalist met eervolle vermelding in prijsvraag Energielandschap van de toekomst

Qirion is tweevoudig finalist geworden van een ontwerpwedstrijd gericht op landschappelijke inpassing van duurzame energie. Het ontwerp voor een energie-eiland in Zeeland eindigde op de tweede plaats en ontving daarbij een eervolle vermelding.

Het ontwerp voor een energiecorridor in de regio Zwolle behoorde ook bij de laatste 3 en werd door de jury gezien als ‘een sympathiek en vernieuwend voorstel’.

Over het energie-eiland in Zeeland concludeerde de jury “De inzending getuigt van de moed om de opgave te benaderen in de Nederlandse traditie van grootschalige waterwerken en maakt daarmee grote indruk op de jury.” Organisator NederLandBovenWater schreef “Het is een briljant idee dat Nederland als innovator op de kaart kan zetten maar realisatie ervan zal nog wat voeten in de aarde hebben.”

Prijsvraag energielandschap van de toekomst

Nederland wil duurzame energie, maar met oog voor het landschap en de omgeving. Duurzame opwek vraagt ruimte, zonneparken op land en windmolenparken op zee. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we er niet alleen schone energie opwekken, maar ook ons landschap mooier maken? Daarom schreef NederLandBovenWater (NLBW) een prijsvraag uit om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën te vinden voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Er werden ideeën gevraagd voor drie typen gebieden: het stedelijk gebied (gemeente Zwolle), het landelijk gebied (gebied rond de A16 bij Breda) en het waterlijk gebied (de Zeeuwse zoute wateren). Qirion had met een aantal partners voor zowel het stedelijke gebied Zwolle als voor het waterlijk gebied (de Zeeuwse zoute wateren) een initiatief ingediend.

Connected Naoberhoods

Connected Naoberhoods is een idee om bij te dragen aan het realiseren van de ambities van Zwolle om in 2050 energieneutraal te zijn. Energiecorridors verbinden de ommelanden, waar grootschalige opwek plaatsvindt, met de verschillende stadsdelen waar veel energie gebruikt wordt.  In de corridor wordt opslag van energie, conversie (naar warmte of waterstof) gerealiseerd zodat een gebalanceerd energiesysteem ontstaat. Via de corridors breidt de binnenstad naar buiten toe uit met economische en sociale kansen, een gezond leefklimaat en ruimtelijke kwaliteit.

Het idee Connected Naoberhoods is ontstaan uit de samenwerking met partners Posad en Generation Energy, onder leiding van Qirion Energy Consulting. Combinatie van expertises op het gebied van energietechniek, stedenbouwkundige ontwikkeling en energieplanologie heeft tot dit innovatieve plan geleid.

Zeeland ademt!

Zeeland ademt! Energie-eiland in de Westerschelde is een idee dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Het water binnen het ringvormig eiland wordt ingericht met zeewaterbatterijen; bij opladen wordt zeewater gesplitst in zure en basische watervolumina die worden opgeslagen in flexibele zakken die in het water drijven.   Het ringvormig eiland wordt natuurlijk uitgevoerd. Andere functiecombinaties zoals energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur zijn mogelijk. De eilanden geven een luchtig en weids landschapsbeeld.

Het idee Zeeland ademt! Energie-eiland in de Westerschelde is ontstaan uit een samenwerking tussen Feddes/Olthof landschapsarchitecten (verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp), Energy Indeed, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver/Droeze, Svasek Hydraulics en Aquabattery, eveneens onder leiding van Qirion Energy Consulting. Bij dit plan zijn expertises op het gebied van energietechniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijk ontwerp, ecologie, kustmorfologie en energieopslagtechniek gecombineerd tot een uitdagende visie voor de Zeeuwse zoute wateren.

De ambitie van de deelnemende partijen is om uitvoering van de ideeën uiteindelijk ook te realiseren. Beide concepten kunnen worden ingezet voor de energie-vraagstukken waar de regio’s nu als eerste een Regionale Energie Strategie (RES) voor gaan opstellen. Voor beide concepten vindt binnenkort overleg plaats met de opdrachtgevers van de prijsvraag en NederLandBovenWater.

Bekijk hieronder de video’s van onze inzendingen.