Specialistenteam Vermogensschakelaars met eigen unieke SF6 werkplaats

Bij het Liandon kantoor in Duiven is een unieke werkplaats voor SF6 vermogensschakelaars gebouwd. Al ruim een jaar herstelt het Specialistenteam Vermogensschakelaars hier SF6 vermogensschakelaars. Liandon is de enige in Nederland die zoveel specialistische kennis over het repareren van vermogensschakelaars in huis heeft in combinatie met een eigen werkplaats. SF6 is een techniek die stamt uit 1970, een blusmiddel voor vermogensschakelaars. De nieuwe generatie schakelaars is allemaal van type SF6, want dit blust namelijk veel beter dan olie of lucht. Helaas ontstaan er ook bij dit type schakelaars lekkages waarbij het SF6 gas vrijkomt. SF6 is een van de krachtigste broeikasgassen en daarom zijn netwerkbedrijven er sterk op gericht om de emissie van SF6 terug te dringen.

Terugdringen SF6 emissie

Vanuit onze MVO visie willen we graag bijdragen aan het terugdringen van de SF6 uitstoot. Daarom heeft Liandon bij het nieuwe kantoorpand in Duiven een werkplaats gebouwd om de vermogensschakelaars die SF6 lekken te kunnen repareren. Dit sluit ook aan bij vraag vanuit de markt om lekkende SF6 vermogensschakelaars te herstellen om de uitstoot van het broeikasgas zoveel mogelijk te beperken. Liandon speelt dus een erg belangrijke rol in het terugdringen van de SF6 emissie.

Herstellen van schakelaars in de werkplaats

De werkplaats heeft een geconditioneerde omgeving waar we een vermogensschakelaar kunnen herstellen. Naast de specifieke toepassing voor het herstellen van SF6 vermogensschakelaars kunnen we de faciliteiten van de werkplaats ook goed inzetten voor andere vermogensschakelaar gerelateerde werkzaamheden. Dit maakt de werkplaats een unieke plek.

Specialistische kennis SF6 schakelaars

Er is specialistische kennis nodig om dit type schakelaars te kunnen herstellen, Liandon heeft deze kennis in huis. Binnen Specialistenteam Vermogensschakelaars leiden we medewerkers intern op en volgen zij daarnaast externe cursussen. De medewerkers binnen het team Vermogensschakelaars zijn allemaal gecertificeerd om SF6 gashandelingen te mogen uitvoeren.

Naast kennis en faciliteiten beschikken we ook over specialistisch gereedschap zoals gas handeling units, gas analyse apparatuur en helium lek detectieapparatuur. Soms wordt er zelfs on the job speciaal gereedschap ontworpen om een klus te kunnen uitvoeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkplaats SF6 vermogensschakelaars? Neem contact op met Specialistenteam Vermogensschakelaars, engineer Patrick Bos.