Translyse/Qirion project wint Europese prijs

Translyse/Qirion project wint Europese prijs

Onlangs is tijdens de European Sustainability Week (EUSEW) de Citizens Award 2020 uitgereikt aan het Interreg NWE project ‘community-based Virtual Power Plant (cVPP)  van het consortium waar de Gelderse partijen Qirion en Translyse hard aan hebben gewerkt.

Uit negen genomineerde projecten is het cVPP-project als winnaar gekozen door het publiek, een mooie erkenning voor dit innovatieve sociaal-technische project. Translyse en Qirion voeren het implementatie-deel van dit project samen uit, in opdracht van de stichting Duurzame Projecten Loenen. De looptijd is ruim 3 jaar en het project bevindt zich nu in de eindfase: het Energie Management Systeem is live en er wordt nu gewerkt aan de verdere integratie van stuurbare energie-componenten zoals warmtepompen, laadpalen en batterijen. In september is de laatste consortiumbijeenkomst. Deze prijs komt dus op een heel mooi moment.

Qirion’s werkzaamheden in het project betreft het projectmanagement van de technische realisatie, wat onder andere bestaat uit het bepalen van wat de lokale gemeenschap belangrijk vindt en dit vertalen in de activiteiten en specificaties van het Energie Management Systeem, alsmede het vormgeven van de aanbesteding en de implementatie van dit systeem in Loenen.

Translyse (penvoerder) heeft zich vooral bezig gehouden met de mobilisatie en betrokkenheid van de community (het dorp Loenen, bij Apeldoorn), de oprichting van de Energie Coöperatie Loenen U.A. en de ontwikkeling van een 900 kW zonnepanelen-dak dat onderdeel is van het project.

Aan het eind van het project zijn er zo’n 100 deelnemers aan de cVPP en is er lokaal flexibiliteit georganiseerd door zonnepaneel-omvormers, diverse warmtepompen en elektrische laadpalen aan te sturen, en wordt ongeveer 50% van de huishoudelijke elektriciteitsbehoefte lokaal opgewekt. In een vervolgproject zal worden opgeschaald naar mkb en naburige wijken en dorpen, zodat de latente flexibiliteit door middel van een aggregator aan de markt kan worden aangeboden. Er hebben zich al diverse communities gemeld die hier ook mee aan de slag willen. De projectpartners helpen graag met hun ervaringen bij nieuwe geïnteresseerden.

Meer over het project

Het Europese energiesysteem verandert snel. Decentralisatie en democratisering en het sterk groeiende aandeel van hernieuwbare energiesystemen bieden nieuwe sociaal-technische kansen en uitdagingen. Rollen in lokale energiesystemen veranderen, verdienmodellen transformeren en vragen om betrokkenheid van burgers, particuliere bedrijven en gemeenten. Het ‘Clean Energy’ pakket van de EU biedt burgerinitiatieven in de nabije toekomst de mogelijkheid om nieuwe rollen in het energiesysteem op zich te nemen, waaronder die met betrekking tot aggregatie, opslag, lokale levering of energie delen. De vraag is echter hoe prosumers en gemeenschappen zich het beste kunnen voorbereiden om de nieuwe rollen op zich te nemen en actieve spelers in de markt te worden. Welke rollen zijn mogelijk? Hoe kunnen gemeenschappen zichzelf organiseren? Welke technologie kan hen ondersteunen? Leadpartner Technische Universiteit van Eindhoven heeft daarvoor het MoRe model ontwikkeld (Mobilisation and Replication), dat gemeenschappen help om keuzes te maken.

Het Interreg NWE ‘community-based Virtual Power Plant project (cVPP)’ project is een op een IT-platform gebaseerd energiemanagementsysteem dat de aggregatie mogelijk maakt van door de gemeenschap beheerde gedistribueerde energiebronnen (bijv. zonnepanelen op daken) en flexibele activa (EV, warmtepomp, batterij). Dankzij cVPP kunnen prosumers in een gemeenschap collectief een rol spelen in het energiesysteem. Wat de VPP community-based maakt, is niet alleen de betrokkenheid van een gemeenschap, maar ook de community-logica waaronder deze opereert. Dit betekent dat de gemeenschap het initiatief neemt, eigenaar is van de activa en het IT-platform en dat leden gezamenlijk beslissingen nemen en kiezen hoe ze zichzelf organiseren. Andere Nederlandse projectpartners van het cVPP project zijn onder andere, Gemeente Apeldoorn, Alliander, USEF en Duneworks.

Naast de implementatie in Loenen zijn ook in Gent (B) en Tipperary (IRL) cVPP’s geïmplementeerd.