Wat de aangescherpte coronamaatregelen betekenen voor Qirion

Wat de aangescherpte coronamaatregelen betekenen voor Qirion

3 november kondigde Rutte aangescherpte maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Qirion werkt tijdens corona door

De activiteiten van Qirion zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. Daarom gaan onze werkzaamheden aan het energienet zoveel mogelijk door. Dat is belangrijk, want zonder energie staat alles stil. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden volgt Qirion zoveel mogelijk de voorgeschreven maatregelen op.

Buiten werken we soms met meer dan twee monteurs samen

De rijksoverheid heeft een protocol opgesteld voor de bouw- en technieksector waarin staat hoe wij ons werk kunnen uitvoeren en de gezondheid van onze klanten en medewerkers beschermen. Zo nemen we bijvoorbeeld extra hygiënemaatregelen en houden we altijd afstand. Om onze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren werken we buiten soms met meer dan twee monteurs samen. We nemen in dat geval passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is in lijn met de richtlijnen van de RIVM voor werken in de vitale sector.