Energy Consulting

Wij zijn Qirion: de life cycle service provider en expert in energienetten.

We werken niet alléén aan hoogspanning. Onze adviseurs van Energy Consulting helpen klanten ook bij het investeren in nieuwe, open netten. Zoals warmtenetten en waterstof. Zo krijgen zij duurzame oplossingen voor hun complexe energievraagstuk.

Qirion Energy Consulting kenmerkt zich door de inzet van – en de koppeling tussen – kennis en ervaring op verschillende energiegebieden. Wij innoveren, adviseren, ontwerpen en realiseren integraal duurzame energiesystemen en energieconcepten. Dat doen we samen met opdrachtgevers en stakeholders: duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar. Onze teams creëren oplossingen voor complexe energievraagstukken. Objectief, kwalitatief en met maatschappelijke impact. Onze consultants zijn expert op gebied van energietechnieken, opslagsystemen en energieconversie, waaronder waterstof, warmte, elektriciteit, gas en digitalisering.

Dit zijn de belangrijkste thema’s voor Energy Consulting.

1 Ondersteunen van opdrachtgevers bij het maken van de juiste keuzes binnen de energietransitie

Het uitfaseren van fossiele brandstoffen is een verstandige keuze. Deze beslissing wordt breed gedragen en is vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. De praktische toepassing is niet altijd makkelijk en het is onduidelijk wie het voortouw neemt. Qirion Energy Consulting helpt samen met stakeholders om plannen tot uitvoer te brengen en hierin de juiste keuzes te maken.

2 Initiëren en realiseren van energiesystemen tegen de laagst maatschappelijke kosten

Om de energietransitie verder te brengen is het noodzakelijk om nieuwe energiesystemen te bedenken en ontwikkelen. Wij streven daarbij naar een maatschappelijk optimum. Daarom vinden wij het belangrijk om partijen te helpen en te begeleiden in hun transitietraject. Het proces van haalbaarheid, engineering tot en met realisatie en optimalisatie doen wij vanuit onze passie, ervaring en inhoudelijke kennis.

3 Digitaliseren en innoveren van (bestaande) energiesystemen

We bevinden ons in het hart van de energietransitie. De bestaande energiesystemen veranderen continu. Nieuwe technologieën worden door ons ontwikkeld en toegepast, in nauwe samenwerking met onze omgeving. Het verzamelen van informatie en toepassen van data-science dragen bij aan het verder digitaliseren en verslimmen van bestaande energienetten.

4 Optimaliseren van netbeheer

De belangrijkste voorwaarde voor een betrouwbare energievoorziening is excellent netbeheer. Wij voeren netonderzoeken uit en analyseren storingsoorzaken. Door het inzetten van procesautomatisering wordt de capaciteit van het energienet optimaal benut en worden storingen zo veel mogelijk voorkomen.