Hoogspanningslijnen en kabels

Wij zijn Qirion: de life cycle service provider en expert in energienetten.

Wij voeren werkzaamheden (ontwerp, engineering, uitvoering en oplevering) uit aan hoogspanningslijnen en -kabels. Dit betreft nieuwbouw, vervanging en inspectie van hoogspanningslijnen en toezicht op werkzaamheden in en nabij hoogspanningslijnen en -kabels. Tevens houden wij ons bezig met het bouwen van antennesites in hoogspanningsmasten.

Hoogspanningslijnen

Qirion is specialist op het gebied van Hoogspanningslijnen, als het gaat om onderhoud, nieuwbouw, beheer en het bedenken van slimme oplossingen. Onze specialismes zijn:

  • Haalbaarheidsstudies
  • Ontwerp en engineering
  • Inspecties
  • Veiligheid- en Kwaliteit toezicht
  • Montagewerkzaamheden: bouwen en opleveren
  • Amoveren van bestaande hoogspanningslijnen

Kabels

Qirion adviseert netwerkbeheerders en andere opdrachtgevers bij ontwerp, engineering en aanleg van hoogspanningskabels.

Cases

Opwaardering van de 380kV-hoogspanningslijn Diemen-Lelystad (2021)

TenneT heeft de definitieve gunning voor opwaardering van de 380kV-hoogspanningslijn Diemen-Lelystad (perceel 3) verstrekt aan Qirion. Een mooi project voor Qirion en een mooie uitdaging om een bijdrage te leveren aan de Energietransitie.

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningslijn tussen Diemen en Lelystad wordt door TenneT verhoogd. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande geleiders door nieuwe geleiders, het vervangen van de isolatorkettingen en het verzwaren van de hoogspanningsmasten. De lengte van het tracé is 17,5 kilometer met hierin 55 masten, waarvan 23 masten verzwaard moeten worden. We voeren de werkzaamheden uit samen met onze Italiaanse partner Tecnolines S.R.L.

Project Groningen Hunze-Delfzijl Weiwerd: opwaarderen hoogspanningslijn (2021)

In opdracht van TenneT heeft Qirion de opwaardering van de 110kV-hoogspanningslijn Groningen Hunze-Delfzijl Weiwerd gerealiseerd. Er zijn 4 hoogspanningsmasten verhoogd, de fundaties van 8 hoogspanningsmasten zijn versterkt en er zijn over het gehele traject van ca. 25 kilometer nieuwe type geleiders (ACCC) gemonteerd. Een project waar we trots op zijn.