Hoogspanningslijnen en kabels

Wij zijn Qirion: de life cycle service provider en expert in energienetten.

Wij voeren werkzaamheden (ontwerp, engineering, uitvoering en oplevering) uit aan hoogspanningslijnen en -kabels. Dit betreft nieuwbouw, vervanging en inspectie van hoogspanningslijnen en toezicht op werkzaamheden in en nabij hoogspanningslijnen en -kabels. Tevens houden wij ons bezig met het bouwen van antennesites in hoogspanningsmasten.

Hoogspanningslijnen

Qirion is specialist op het gebied van Hoogspanningslijnen, als het gaat om onderhoud, nieuwbouw, beheer en het bedenken van slimme oplossingen. Onze specialismes zijn:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Ontwerp en engineering
 • Inspecties
 • Veiligheid- en Kwaliteit toezicht
 • Montagewerkzaamheden: bouwen en opleveren
 • Amoveren van bestaande hoogspanningslijnen

Hoogspanningskabels

Qirion Landelijke Unit Hoogspanningskabels is een expert op het gebied van hoogspanningskabels. Wij ontwerpen, realiseren en beheren hoogspanningskabelverbindingen in opdracht van netwerkbedrijven en andere partijen. Met onze expertise zijn we hét kenniscentrum voor hoogspanningskabelprojecten. En met de vakmanschap en ervaring helpen we, in samenwerking met de afdelingen Ruimte & Recht en Engineering (Kabel), onze klanten bij het realiseren van hoogspanningskabelverbindingen. Hierin zijn onze specialisme:

 • Haalbaarheidsstudie
 • Ontwerp (civiel- en elektrotechnisch) en engineering
 • Realisatie en projectmanagement
 • Omgevingsmanagement, Risicobeheersing en Contractmanagement
 • Beheer en inspecties
 • Veiligheid- en kwaliteit toezicht

Cases

Aanleg 150kV kabelverbinding Zaltbommel-Zuilichem (2021) – Hoogspanningskabel project

De vraag naar energie in de Bommelerwaard neemt toe. Qirion Landelijke Unit Hoogspanningskabels gaat daarom in opdracht van TenneT en Liander het elektriciteitsnet in het westelijk deel van de Bommelerwaard uitbreiden. De uitbreiding is nodig om de energietransitie in dit gebied mogelijk te maken.

Om het elektriciteitsnet te kunnen uitbreiden is er tussen de transformatorstations Zaltbommel en Zuilichem een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. Het kabeltracé tussen de stationslocaties Zaltbommel en Zuilichem is bijna 12,5 km lang. Qirion Landelijke Unit Hoogspanningskabels ontwerpt en realiseert in samenwerking met Liander het gewenste kabeltracé. De hoogspanningskabels kruisen hierbij wegen, spoorwegen, natuurgebieden en watergangen. Doormiddel van gestuurde boringen (boren 10 tot 12 meter diep) is het vaak niet nodig om de grond open te maken. Hierdoor wordt er op dit kabeltracé maar één boom gekapt. Zo houden we de overlast voor omwonenden en de natuur zo klein mogelijk. Meer informatie

Verkabeling 50kV Ede-Barneveld (2021) – Hoogspanningskabel project

Bij uitbreiding van gebouwde omgeving ontkom je er vaak niet aan dat er hoogspanningslijnen van de mast naar onder de grond moeten. Dit noemen we verkabelen. Zo moet er komende jaren nog 135 km hoogspanningslijn worden verkabeld (in heel Nederland) om de gebouwde omgeving te ontlasten (besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 15 oktober 2018). Genoeg verkabelingswerk te doen komende jaren.

Zo ook bij de uitbreiding van een bedrijvenpark in Lunteren wordt er verkabeld. De opdrachtgever – de ontwikkelaar van het bedrijventerrein – heeft Liander verzocht om de hoogspanningslijnen te verkabelen. Qirion Landelijke Unit Hoogspanningskabels verzorgt het ontwerp, de engineering en de realisatie van dit 50kV verkabelingsproject. Het kabeltracé loopt over het terrein van de opdrachtgever. Hierdoor is dit een uniek project en een mooie uitdaging voor zowel de ontwerp- als realisatiefase. De vakmanschap en kennis van de specialisten bij Qirion Landelijke Unit Hoogspanningskabels draagt bij aan een mooi resultaat. Meer informatie

Opwaardering van de 380kV-hoogspanningslijn Diemen-Lelystad (2021) – Hoogspanningslijn project

TenneT heeft de definitieve gunning voor opwaardering van de 380kV-hoogspanningslijn Diemen-Lelystad (perceel 3) verstrekt aan Qirion. Een mooi project voor Qirion en een mooie uitdaging om een bijdrage te leveren aan de Energietransitie.

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningslijn tussen Diemen en Lelystad wordt door TenneT verhoogd. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande geleiders door nieuwe geleiders, het vervangen van de isolatorkettingen en het verzwaren van de hoogspanningsmasten. De lengte van het tracé is 17,5 kilometer met hierin 55 masten, waarvan 23 masten verzwaard moeten worden. We voeren de werkzaamheden uit samen met onze Italiaanse partner Tecnolines S.R.L.

Project Groningen Hunze-Delfzijl Weiwerd: opwaarderen hoogspanningslijn (2021) – Hoogspanningslijn project

In opdracht van TenneT heeft Qirion de opwaardering van de 110kV-hoogspanningslijn Groningen Hunze-Delfzijl Weiwerd gerealiseerd. Er zijn 4 hoogspanningsmasten verhoogd, de fundaties van 8 hoogspanningsmasten zijn versterkt en er zijn over het gehele traject van ca. 25 kilometer nieuwe type geleiders (ACCC) gemonteerd. Een project waar we trots op zijn.