1/3 Koppelpunt recreatiegebied Spaarnwoude

Een op afstand begrensbaar koppelpunt

Qirion Energy Consulting heeft op verzoek van Liander een geautomatiseerd koppelpunt ontworpen en gerealiseerd op recreatiegebied Spaarnwoude. Het ontwerp is in capaciteit begrensbaar en is voorzien van een beveiliging waarmee op afstand door Netmanagement Gas nog steeds kan worden gecorrigeerd op capaciteit. De gasvoorziening in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is hierdoor niet alleen gewaarborgd, maar is ook op afstand controleerbaar. Daarbij is tevens het vervangen van 6 kilometer gasleiding voorkomen, een aanzienlijke besparing op de maatschappelijke kosten.

Aanleiding
Het Gas Ontvangst Station (GOS) van Stedin bij de oude suikerfabriek in Halfweg, moest verplaatst worden in verband met nieuwe ontwikkelingen op het terrein. In het gasontvangstation wordt de hoge gasdruk van 40 bar gereduceerd naar 8 bar voor verdere verspreiding in het leidingnet naar de gemeente en uiteindelijk naar de consumenten. Het nabijgelegen recreatiegebied Spaarnwoude is gekozen als nieuwe locatie.

Een mooie oplossing
Stedin heeft Liander de mogelijkheid gegeven te participeren in dit project. Hierdoor hoefde Liander een 6 km lange gasleiding uit 1960 niet te verzwaren omdat een combi-GOS dichter bij het Liander net zou worden geplaatst. Tijdens de ontwerpfase is door de landelijke netbeheerder besloten dat een combi-GOS of apart Liander-GOS geen optie was. Als oplossing is een begrensd 8 bar koppelpunt van 10.000 m3/h bedacht. Qirion Energy Consulting heeft op haar beurt op verzoek van Liander en Stedin het ontwerp, de automatisering, de realisatie, de inbedrijfstelling en de nazorg van het koppelpunt op zich genomen.

“We zijn uitgedaagd een hoogstaand product te ontwerpen en te realiseren dat aan specificaties van meerdere stakeholders moest voldoen” – Bas Mohr, project manager bij Qirion Energy Consulting.

Gebruikersgemak
Het koppelpunt bestaat uit een gas- en elektradeel. Voor het gasgedeelte is de ATEX-richtlijn van toepassing. Het elektragedeelte is gehuisvest in een gasdicht en volledig gescheiden compartiment en vanaf de buitenkant bereikbaar. Dit ligt in lijn met het design dat toegespitst is op gebruikersgemak en robuustheid. Voor de gasmonteur is het systeem relatief eenvoudig en voorzien van een  gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. Een instructiekaart is bijgeleverd met een compacte uitleg van het systeem. Het technisch constructie dossier bevat alle relevante technische informatie.

“ De belangrijkste specificaties voor het afleverpunt zijn veiligheid, betrouwbaarheid en begrensbaarheid”.

Op dit moment ligt er bij Qirion Energy Consulting een aanvraag voor het ontwerp en realisatie van een tweede geautomatiseerd koppelpunt. Ook geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met Lammert van Wijk, manager van het team Warmte Koude Procestechniek.