Zeeland ademt!

Energie-eiland voor grootschalige energie-opslag

Een concept dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Een energie-eiland in de Westerschelde! Met de inzending van dit concept heeft Qirion Energy Consulting de tweede plaats veroverd in de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst en een eervolle vermelding gekregen.

De kern van de opgave zoals door NederLandBovenWater geformuleerd betrof innovatieve ideeën voor duurzame energie die getuigen van toekomstgericht denken over Nederland als wereldlaboratorium voor volhoudbare energiewinning in combinatie met aantrekkelijke landschappen, vermindering van energiegebruik en meervoudig ruimtegebruik. Qirion heeft in een consortium met Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, Energy Indeed, Haver/Droeze Advies, Zeeuwse milieufederatie, Svasek Hydraulics en Aquabattery  de inzending Energie-eiland in de Westerschelde ingediend.

Energie-eiland in de Westerschelde

Het concept energie-eiland gaat in op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Het energie-eiland slaat energie van de windmolenparken in zee op in zeewaterbatterijen. Die zeewaterbatterijen drijven in de binnenzee van het ringvormige eiland. Het eiland wordt natuurinclusief uitgevoerd. Andere functiecombinaties zoals energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur zijn mogelijk. De eilanden geven een luchtig en weids landschapsbeeld, passend bij de Zeeuwse identiteit.

Zeeland ademt!

Het concept energie-eiland is uitgewerkt voor een locatie in de voordelta van de Westerschelde. Het concept is echter op veel meer locaties in groot, ondiep water toepasbaar. Belangrijk is dat er grootschalige opwek van wind- en/of zonne-energie op of in de buurt van het eiland is. De energie-infrastructuur op het eiland wordt zodanig ontworpen dat deze past bij de ontvangende netstructuur op het land. Wat betreft landschappelijk ontwerp wordt aangesloten bij de identiteit van het omringende landschap. Meerdere functies van het eiland zoals habitat voor vogels en vissen, geven het eiland extra waarde.

Onze drijfveren

  • Wij als energietechnici zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid om (duurzame) energie te brengen ten alle tijd en overal.
  • De techniek die nodig is voor realisatie van energie-infrastructuur kost ruimte in ons landschap. De architecten in ons team hebben oog voor het landschap en zijn zich bewust van de beleving die het Zeeuwse landschap met zich meebrengt.
  • De omgeving, bewoners en bedrijven. We zoeken naar meerwaarde, zodat een idee meerder functies kan vervullen.

Meer weten?
U kunt contact opnemen met onze consultant Carla Roghair.