1/3

Energieconcepten voor duurzame opwek in de stad

Qirion Energy Consultants heeft met de inzending “Connected Naoberhoods” de finale gehaald in de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst.  Het integrale energieconcept “Connected Naoberhoods” maakt duurzame opwek in een stad of dorp waar weinig ruimte is mogelijk.  Energiecorridors vormen de hoofdaders voor de duurzame opwek en tegelijkertijd kunnen meerdere maatschappelijke thema’s opgepakt worden.

Energiearchitect Ben Tubben: “Met Connected Naoberhoods geven we invulling aan de verduurzaming van de energievoorziening van een stad of dorp. In een stad zijn er vaak weinig mogelijkheden om energie op te wekken. Daardoor moeten we duurzame de stad inleiden. De hiervoor noodzakelijke verandering van de energie infrastructuur biedt kansen om ruimte te geven aan ontwikkelingen op andere thema’s, zoals biodiversiteit, klimaatbestendigheid en leefbaarheid en daarmee verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.” Nieuwe energie componenten doen hun intrede, zoals de CityHub, waarbij naast een P+R functie ook energie een functie krijgt in de vorm van opslag of conversie naar warmte of waterstof.  Dit naar behoefte van de corridor. Woonwijken, industrie en buitengebied profiteren daarmee van de voordelen van de corridor.

We bieden hiermee een concreet handelingsperspectief voor gebiedsontwikkeling voor gemeenten en lokale initiatieven. Door te starten met lokale, kleine initiatieven, wordt op termijn het integrale systeem opgebouwd. Op deze wijze geven we concreet invulling aan de regionale energie strategieën (RES).

De jury van de prijsvraag gaf in het jury oordeel aan: “een sympatiek en vernieuwend voorstel”. Verder werd aangegeven dat de inzending veel mooie ideeën bevat  waar niemand op tegen kan zijn.

De samenwerking met partners Posad en Generation Energy (stedenbouwkundig en landschapsarchitect)  heeft geresulteerd in een concept wat breed toepasbaar is en daadwerkelijk invulling geeft aan de duurzame ambities

Meer weten?
U kunt contact opnemen met onze consultant Ben Tubben