Boring Ultra Diepe Geothermie

De energietransitie heeft de ondergrond hard nodig

De energietransitie is voor een belangrijk deel een warmtetransitie. Hoe schakelen we over naar aardgasloze energiebronnen? En deel van het antwoord ligt aan je voeten.

Hoe dieper je komt, hoe warmer het is. Boor je 5 kilometer onder je voeten, dan loopt de temperatuur van het grondwater op tot zo’n 160 graden Celsius. Daar kun je water mee verwarmen én zelfs elektriciteit mee produceren. Een perfecte energiebron en puur natuur. Met de groeiende vraag naar warmtenetten groeit ook het belang van geothermie. Samen met Alliander en andere partners ontwikkelen wij geothermieprojecten voor warmtenetten in Renkum en Nijmegen.

Ondiep

Ook op een diepte van enkele honderden meters kan de ondergrond ons veel bieden. Op sommige plaatsen is de ondergrond namelijk geschikt om er heel heet water in op te slaan. Veel bronnen leveren het hele jaar door warmte. Met een hoge temperatuur opslag kan het ‘s zomers opgewekte warm water worden bewaard voor gebruik in de winter.

Op deze dieptes kan de ondergrond zelfs koude opleveren. Een warmte-koudeopslag installatie (WKO) kan het fossiel energiegebruik van een gebouw fors verlagen. In de winter kun je met de opgeslagen warmte je gebouw verwarmen en in de zomer gebruik je de koude om te koelen. Ook in deze markt van lage temperatuur warmte- en koude producten is Qirion helemaal thuis.

Nog ondieper

En weet je dat het nóg ondieper kan? Oppervlaktewater is in vergelijking met het ondiepe grondwater ’s zomers graden warmer en in de winter graden kouder. Waterschap Rivierenland wil dit grotere temperatuurverschil benutten. Met een gemaal slaan zij de warmte en koude uit hun oppervlaktewater op in een grote WKO-installatie. Qirion ontwerpt het transport en de distributie van de warmte en koude. Geschat wordt dat we met deze oplossing in Nederland wel een miljoen woningen kunnen verwarmen.

Door inzet van hoge en lage temperatuursystemen en door deze slim met elkaar te verbinden, kunnen we optimaal gebruik maken van de ondergrond. En dat is nou precies wat de energietransitie nodig heeft.