Groen gas potentiekaart

Groen gas potentiekaart

Hoe we voorzien in onze warmtevraag – de energie die nodig is om huizen en gebouwen te verwarmen – zal in aanloop naar 2030 flink veranderen. Duurzame elektriciteit en duurzame warmte gaan een belangrijke rol spelen. Minstens zo belangrijk is ‘groen gas’. Maar hoe werkt dat precies? Qirion bracht in kaart wat de potentie is van groen gas per regio en adviseert zo de netbeheerder én overheden bij het opstellen van warmtevisies en de rol van duurzame gassen daarin.

Ambitie groen gas

In het Klimaatakkoord staan de afspraken die het kabinet en sectoren met elkaar hebben gemaakt om tot de gewenste CO2-besparing in 2030 te komen. Deze maatregelen raken vrijwel allemaal het energiesysteem. Een belangrijk onderdeel ervan is hoe we de warmtevraag in de gebouwde omgeving invullen door meer duurzame warmte, elektriciteit en duurzaam gas. In het Klimaatakkoord spreekt de groen gas sector de ambitie uit om in 2030 ruim een vijfde deel van de totale warmtevraag door groen gas  te realiseren.

Hulpmiddel voor overheden

Regionale en lokale overheden en andere betrokken partijen zijn nu aan zet. Zij vertalen de afspraken naar visie en beleid in Regionale Energie Strategieën. Daarbij is het voor gemeenten en provincies een uitdaging om de potentie van duurzame energiebronnen goed in beeld te brengen en het energiesysteem integraal te bekijken om tot een optimale oplossing te komen. De energy consultants van Qirion zijn gespecialiseerd in het vormgeven van zulke oplossingen en ontwikkelden een hulpmiddel om overheden hierbij te helpen.

Groen gas potentiekaart

In een overzichtelijke tool – de ‘groen gas potentiekaart’ – heeft Qirion in kaart gebracht wat de potentie van groen gas is in verschillende gebieden.  Zo kunnen we inschatten hoeveel groen gas er per regio in 2030 geproduceerd  kan worden om in een deel van de warmtevraag te voorzien.
Provincies, waterschappen, gemeentes en bijvoorbeeld woningcorporaties kunnen de groen gas potentiekaart gebruiken bij het opstellen van hun warmtevisie en de rol die groen gas hierin kan vervullen. De energy consultants van Qirion adviseren daar graag bij.

Meer weten? Neem contact op met Martijn Leseman, teammanager Qirion Energy Consulting.