1/2 Bouw schakelstation

Industrie & Circulaire Economie: Een succesverhaal

Begin juli 2018 is Duurzaam Water Eerbeek feestelijk geopend met aanwezigheid van o.a. staatssecretaris Van Veldhoven. Door de inzet en samenwerking van meerdere partijen is een installatie gerealiseerd waarin proceswater uit de omliggende papierfabrieken wordt gezuiverd en biogas wordt opgewekt. Zowel het gezuiverde water als het biogas worden volledig hergebruikt in het productieproces van de fabrieken.

Sinds geruime tijd hebben de drie papierfabrieken in Eerbeek gezamenlijk Industrie Water Eerbeek (IWE) opgericht om de enorme hoeveelheden water die ze gebruiken in hun productieproces, te zuiveren. Het afvalwater van papierfabrieken wordt biologisch gezuiverd tot schoon proceswater en retour geleverd aan papierfabriek DS Smith de Hoop voor hergebruik. Het door anaerobe zuivering vrijgekomen biogas wordt ook hergebruikt door de papierfabriek. Er wordt een hoeveelheid biogas opgewekt die gelijk is aan het jaarverbruik van 1500 huishoudens.

Bionet concept
In 2010 is Qirion Energy Consulting (EC) samen met Atag in contact gekomen met IWE voor toepassing van het door EC en Atag’ ontwikkelde Bionet concept. Dit heeft geresulteerd in een demonstratie-installatie met biogas dat in het zuiveringsproces van IWE wordt opgewekt en gebruikt werd door een multigasketel voor verwarming van het kantoor van IWE. Toen deze installatie succesvol bleek, is IWE directeur Walter Hulshof met het idee gekomen om het biogas te gebruiken in het papierproces. De business case was snel gemaakt: Invoeding van biogas leverde een efficiënter proces en circulair gebruik van grondstoffen op.

Qirion EC heeft dit innovatieproject voor Alliander getrokken. Voor de realisatie van de biogasleiding en proceswaterleiding heeft projectleider Marc Setzpfand van contractnemer Alliander DGO ons daarna ingehuurd voor ontwerp, vergunningen, bouwbegeleiding en aanleg.

“Wat dit project typeert is de gezamenlijk inhoudelijke visie van IWE en fabriek DS Smith de Hoop over het slim omgaan met lokale duurzame bronnen in combinatie met een doe-mentaliteit en durf”, aldus Projectmanager Leo Brummelkamp (vanaf het begin betrokken bij de samenwerking met IWE).

“Dit project is een mooi voorbeeld van wat je kunt bereiken door succesvolle samenwerking tussen alle betrokken partijen”, aldus Projectmanager Paul Albers voor de aanleg van de leidingen.

Naast de aanwezigheid van staatssecretaris Stientje van Veldhoven, waren ook de directeuren van de papierfabrieken, de lokale gemeenschap, vertegenwoordigers van de lokale regionale politiek en directeur Alliander New Business, Erik van der Ende, aanwezig bij de feestelijke opening. Directeur R&D van DS Smith, Henk Lingbeek, werd tijdens de opening geridderd in de Orde van de Oranje Nassau voor zijn tomeloze inzet op het gebied van duurzaamheid.

Meer weten op het gebied van biogas?
Neem contact op met Leo Brummelkamp, projectmanager Gas & Duurzame Realisatie.