Een goed concept

Klantfocus en een goed concept!

Wij hebben een brede en diepgaande technische kennis en ervaring met alle soorten energie-infrastructuren. Maar hoe passen we dit in de praktijk toe? En waar begin je eigenlijk?

Door klantfocus en het samen met de klant ontwikkelen van een passend energieconcept leggen wij de basis om onze technische kennis optimaal in te zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is onze opdracht van het Medisch Centrum Vechtdal (MCV) in Hardenberg. Wij helpen hen bij het realiseren van hun ambitie om ‘het meeste duurzame ziekenhuis van Nederland’ te worden.

De eerste fase

De eerste stap is om op het juiste niveau in gesprek te komen met een partner over haar ambities. Voordat je duidelijk kunt maken óf en wát Liandon bij kan dragen, is het cruciaal te begrijpen wat de klant écht wilt en wat voor mogelijkheden deze heeft om haar ambities mogelijk te maken. Bij het MCV waren er een aantal indringende gesprekken nodig, voordat wij elkaar (de core-business) voldoende goed leerde kennen. Energie is niet hun core-business. Het draait om het verlenen van adequate zorg, maar tegelijk ook om het voorkomen dat deze zorg moet worden geleverd. Een ziekenhuis is verbonden met de lokale huisartsen en in toenemende mate, via domotica, ook met de patiënten thuis. En wat dacht je van de relaties met de rest van de lokale zorgsector, verzorgingstehuizen etc. Hoeveel ‘bedden’ zijn er straks eigenlijk nog nodig? Op basis hiervan heeft het MCV een duurzaam zorgconcept ontwikkeld voor haar eigen nieuwbouw.

Maar hoe kan een energieconcept het beste bijdragen aan een duurzaam zorgconcept? En wat kan nog worden bijgedragen als de opdracht tot bouw al bijna is gegund? Dat is een net zo lastige vervolgstap. Het MCV dacht, heel begrijpelijk, vooral vanuit haar eigen ambities en was vooral gericht op de nieuwbouw zelf. Wij nemen de omgeving van een gebouw mee, zodat niet alleen de nieuwbouw wordt verduurzaamd, maar ook de omgeving. Een duurzame gebiedsontwikkeling dus, zoals we die ook al hebben toegepast bij onze eigen nieuwbouw in Duiven en renovatie in Arnhem. Door duidelijk te maken dat ook andere organisaties in de omgeving , vanuit hun eigen ambities, een bijdrage kunnen leveren aan die van het MCV, ontstaan er opeens allerlei mogelijkheden tot samenwerking. Zo kan de naastgelegen buizenfabriek restwarmte leveren en kan er met de provincie en gemeente openbaar elektrisch vervoer worden georganiseerd etc.

Door voorstellen te maken voor subsidies, door samen met de stakeholders de energieambities te concretiseren en door met de aannemer en installateur in het bouwteam samen te werken, spelen wij een unieke rol bij het verduurzamen van de nieuwbouw van het MCV. Door onze wat late betrokkenheid bij deze nieuwbouw, kunnen wij niet alles realiseren wat wij nu zouden willen. Maar we kunnen wel aangeven wat de mogelijkheden zijn tot een verdere verduurzaming, nadat de nieuwbouw al in gebruik is genomen. We blijven betrokken bij onze partners tijdens de hele transitie naar duurzame energie!

Nieuwsgierig geworden door dit verhaal? Ben Tubben en Nico Büskens kunnen je volledig bijpraten over de totstandkoming en realisatie van dit unieke project.