Data netwerk

Optimale combinatie en plaatsing van storingscomponenten

Slimme netwerken; een uitdaging? Wij vinden het hartstikke gaaf om daar in ons werk over na te denken en ook daadwerkelijk aan bij te dragen. Zo heeft elk stukje net zijn eigen karakteristieken waardoor het optimale netplan per deelnet verschilt. En om al deze informatie te verbinden om de optimale combinatie van componenten te bepalen, komen wij om de hoek zetten!

Storing simulatie model

Zo hebben wij in opdracht van Liander een storing simulatie model gebouwd waarin binnen een lokaal middenspanning deelnet verschillende configuraties en storingen gesimuleerd worden. In samenwerking met experts zijn beslisregels vastgesteld om deze storingen op te lossen, en kan risico van uitval bepaald worden. Niet alleen voor de huidige situatie, ook simuleren we alle mogelijke toekomstige situaties met geplaatste componenten. Daardoor kan het gemitigeerde risico van deze nieuwe netconfiguratie worden afgezet tegenover de mogelijke investeringen. Uit al deze resultaten is het optimale netplan te bepalen.

Biedt hulp bij het bepalen van investeringsplannen

De eerste resultaten zijn erg beloftevol doordat investeringen nu dubbel zoveel rendement weten te behalen. Nog belangrijker is dat het schaarse aanbod van technisch personeel efficiënter kan worden ingezet! Liander zet ons daarom verder in om het model in te zetten bij het bepalen van investeringsplannen en daarom zijn we op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van handige tooling om netplanners in staat te stellen de optimale netconfiguratie op te halen en alternatieven te testen. Daarnaast zijn we aan het verkennen of de simulatie ook kan worden gebruikt in de operatie om het situatie specifieke optimale aanvalsplan bij storingen te bepalen. En dat maakt voor ons het werk zo interessant; Uitgedaagd worden in onze technische expertise en helpen hier impact mee te maken.

“Meer weten op het gebied van Data Analytics?

Neem contact op met Aukje Sjoerdsma, projectmanager Energy Consulting”