Trolleybus gemeente Arnhem

Een slim energieconcept maak je samen

Er worden steeds meer duurzame energietechnieken voor de bouw ontwikkeld: Isolatie, warmtepompen, zonnepanelen etc. In nieuwbouwwijken kunnen deze direct worden toegepast. Maar het verduurzamen van de bestaande bouw is een groot probleem. Ook in 2030 vormt dit het leeuwendeel van onze woningvoorraad. Wist jij dat het gemiddeld zo’n 60.000 euro kost om een woning toekomstbestendig te maken?

Zo werkt het in de praktijk

Woningbouwcorporaties verhuren veel energie-onzuinige woningen aan mensen met een smalle beurs. Dé vraag die zij mij stellen: welk duurzaam energieconcept is betaalbaar voor onze bewoners? Ik adviseer zo’n woningbouwcorporatie om niet alleen te kijken naar het nu, maar ook naar de toekomst. Maak ook gebruik van de mogelijkheden die de omgeving biedt. Denk dus niet alleen aan je budget en je eigen energiebehoefte, maar ook aan mogelijkheden om te besparen, de inzet van lokale bronnen, samen energie inkopen en aan andere partijen die voor jou kunnen investeren.

Voor oudere appartementencomplexen kan een aansluiting op een stadswarmtenetwerk wel eens de goedkoopste en veiligste oplossing zijn. Maar het kan ook raadzaam zijn om lokale energiebronnen te benutten. In Nijmegen proberen we iets bijzonders. Door lokale biomassa te pyrolyseren wordt koolstof gemaakt. Deze koolstof kan door de bewoners weer worden gebruikt als bodemverbeteraar. En met de restwarmte die hierbij vrijkomt, willen we tientallen woningen betaalbaar verwarmen.

Ik zie het als mijn belangrijkste taak om de belangen van de betrokkenen partijen te begrijpen, om dan samen met de opdrachtgever en onze technici een passend energieconcept te bedenken. Iedereen heeft een belang om duurzame projecten te laten slagen. Ook jij.