Foto: Nuon/Jorrit Lousberg

‘Warm, duurzaam en betaalbaar’

Alles draait om vraag en aanbod. Ook als je kijkt naar duurzame energie. Hoe ziet jouw energievraag eruit? En welk aanbod is er van duurzame energiebronnen in de omgeving?

Wist jij dat warmte meer dan 60% van het energieverbruik bepaalt? Dat is enorm. Veel van deze warmte wordt opgewekt door de verbranding van aardgas. En dat levert ook een flink CO2-uitstoot op. In de klimaatovereenkomst van Parijs heeft Nederland afgesproken om deze uitstoot fors te verminderen.

Niet voor niets overwegen bedrijven en gemeenten om afscheid te nemen van gas. Het kan zoveel duurzamer! Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Eén van deze mogelijkheden is een warmtenet. Maar wanneer is een warmtenet interessant? Wij pakken de koe bij horens. Samen met klanten maken we een doordachte analyse van vraag een aanbod in een gebied. Qua techniek is er heel veel ontwikkeld. En we werken dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Een belangrijke vraag: kunnen we een sluitende financiële business case maken, en vinden we voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen? Betaalbaarheid is belangrijk. Daarom werken wij aan technieken en concepten die duurzame warmte economisch interessant voor je maken.

Het potentieel van verduurzaming van warmte is enorm. Wanneer maken we een afspraak?

Onze aanpak

  • Oriënterend gesprek
  • Analyse van vraag en aanbod met de ‘warmtekansenkaart’
  • Business case en stakeholderanalyse

Is er een gezonde business case, dan helpen we je graag verder met:

  • Gedetailleerde kostenraming met basis engineering
  • Aangescherpte business case
  • Detail engineering en programma van eisen
  • Aanbesteding van de uitvoering
  • Bewaking van de uitvoering