Vermogensschakelaars en -transformatoren

Wij zijn Qirion: de life cycle service provider en expert in energienetten.

Wij faciliteren in de optimalisatie van de total value of ownership voor onze klanten door het delen en inzetten van onze professionele, hoogwaardige kennis en vaardigheden op elk gebied van de levenscyclus van de vermogensschakelaar en transformator: aanschaf, plaatsen, onderhoud, diagnostische metingen, revisie en amoveren.

De betrouwbaarheid en kwaliteit van hoog- en middenspanningsinstallaties en vermogenstransformatoren neemt een centrale rol in binnen de energietransitie. Qirion beschikt over specialistische kennis van de gehele levenscyclus van deze installaties en transformatoren.

Door de conditie van installaties te meten voorzien wij opdrachtgevers van belangrijke informatie over de toestand van hun installatie. Ons specialistenteam vermogensschakelaars kan de conditie van installaties bepalen, de verkregen data analyseren en daaruit trends signaleren. Daarmee zorgen we voor een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering van de installatie.

Ons team vermogenstransformatoren heeft de kennis en kunde ten aanzien van de volledige levensduur van transformatoren. Wij faciliteren klanten in de optimalisatie van de total value of ownership door het delen en inzetten van onze professionele, hoogwaardige kennis en vaardigheden.

Vermogenstransformatoren

Qirion biedt klanten de volgende diensten:

 • Uitgebreide olie-analyse van transformatorolie, isolatie-olie en FR3/esterolie in het olielaboratorium van Qirion conform IEC 60422/60814/60156/60599. Het lab van Qirion is onafhankelijk en door de expertise van Qirion op het gebied van vermogenstransformatoren en hoogspanningscomponenten kunnen wij u optimaal adviseren. Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden.
 • Engineering: advies over onderhoud, storingen en nieuwbouw, het ontwikkelen van onderhoudsprogramma’s, het aansturen en voorbereiden van hoogwaardige onderhoudsprogramma’s, speciaal onderhoud, modificatie en renovaties, rapportages en advisering en analyses van onderhoudsdata.
 • Technisch specialisten: het uitvoeren van onderhoudsprogramma’s en renovaties volgens richtlijnen, het uitvoeren van speciale metingen, het genereren van onderhoudsdata en het opbouwen en inbedrijfstellen van vermogenstransformatoren.

Naast bovengenoemde disciplines beschikken wij over:

 • Een professionele werkplaats: voor het reviseren en modificeren van transformatoren, het uitvoeren van storingsonderzoeken en het maken van pakkingmateriaal.
 • Een hoogspanningslaboratorium: voor specialistische, type en controlemetingen van transformatoren en andere hoogspanningscomponenten conform IEC-standaarden.
 • Een olietankpark met een hypermoderne mobiele regeneratie, voor het uitgeven, innemen en opslaan van schone en vervuilde isolatieolie.
 • Een olielaboratorium: voor het uitvoeren van olieanalyse ten behoeve van conditiebepaling.

Vermogensschakelaars

Qirion biedt klanten de volgende diensten:

 • Consultancy: advies met betrekking tot de instandhoudingsketen. Van plaatsing tot en met einde levensduur. Hierbij valt te denken aan: beleidsadviezen, risicomanagement en schadeonderzoeken.
 • Engineering: beoordelen en rapporteren van onderhoudsprogramma’s en diagnostieken, conditie- en restlevensduurbepaling, reparaties en revisies leiden en het oplossen van grote storingen.
 • Technische specialisten: uitvoeren van onderhoudsprogramma’s, diagnostische metingen, revisies en modificaties.

Naast bovengenoemde disciplines beschikt Qirion over:

 • Een geavanceerde SF6 vermogensschakelaar werkplaats
 • Mobiele gasbehandelingsinstallaties voor het optimaal conditioneren van gasvormige isolatiemedia (bv SF6)
 • Oliefilterinstallaties voor het optimaal conditioneren van isolatieolie
 • Hoogwaardige meetinstrumenten
 • Speciaal gereedschap voor groot onderhoud aan diverse installaties
 • Warmtebeeldcamera’s
 • Keuren en testen van spanningstesters conform IEC