Olielaboratorium

Wij zijn Qirion: de life cycle service provider en expert in energienetten.

Al vanaf eind jaren tachtig heeft Qirion (en haar voorgangers) een onafhankelijk olielaboratorium voor analyse van transformatorolie en isolatie-olie. Dit wordt gecombineerd met het beheer van een groot transformatorpark voor diverse klanten. Olieanalyses en diagnostische metingen zijn een goedkope en toegankelijke manier om de technische staat van de transformator te bepalen. Door elektrische en thermische belasting veranderen de fysische en chemische eigenschappen van de olie. Gemeten gasconcentraties, chemische samenstelling en verontreiniging worden gebruikt voor restlevensduurbepaling, toestandsafhankelijk onderhoud en voor een snelle eerste foutindicatie bij storingen. Een voordeel is dat tijdens het nemen van een oliemonster de transformator gewoon in bedrijf kan blijven. Door onze kennis van onder andere transformatoren en jarenlange ervaring in olie-analyses kunnen wij snel de koppeling maken tussen foutanalyses en (mogelijke) oorzaken waarbij wij direct kunnen voorzien in een kundig advies. Dat kunnen aanvullende metingen en/of inspecties, oliebehandeling of reparaties zijn.

Onze analyses kunnen in 2 groepen verdeeld worden.

Fysisch chemisch analyses

Deze analyses geven een beeld van de kwaliteit van de olie en een indicatie voor veroudering van de olie en papier.

  • Zuurbepaling (IEC 60422)
  • Vochtbepaling/ water gehalte, zowel in papier als olie (IEC 60814)
  • Doorslagspanning (IEC 60156)
  • Dissipatiefactor/tangens delta (vanaf 2022)

Dissolved gas analysis/opgeloste gasanalyse (IEC 60567 IEC 60599)

Deze methode geeft een beeld van een mogelijke interne fout in een transformator en geeft tevens een eerste indicatie voor papierveroudering. Interne fouten die op kunnen treden zijn: ontladingen, thermische fouten, degradatie van papier en olie.

Wij hebben ruime ervaring in de analyse van minerale-, biologische- (FR3) en ester-isolatieolie. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden tot analyse op een ander type olie.

Stuur een email naar: olielab@alliander.com voor een offerte of meer informatie, of neem contact op met een van onderstaande personen

  • Monique van Dam +31 611034274
  • Luuk de Geest +31 611779036
  • Refik Becic +31 615285483
  • Nick de Lange +31 629735835
  • Laura Kakes +31 652360699